Όροι και προϋποθέσεις Betshop Bomb

Η εταιρία με την επωνυμία B2B GAMING SERVICES MALTA LIMITED (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), με έδρα στη διεύθυνση 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila street, Birkirkara, BKR 9077 , Μάλτα, έχει άδεια λειτουργίας και ρυθμίζεται από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας για αθλητικά στοιχήματα, καζίνο και παιχνίδια από το 2007 και παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα βάσει του Νόμου 4002/2011 (άρθρο 50, παράγραφος 12).

O «Διοργανωτής» διοργανώνει την εν λόγω προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό «Betshop Bomb» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).

Δικαίωμα Συμμετοχής

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για χρήστες του ιστότοπου betshop.gr που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας τους (KYC) (οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στον ιστότοπο betshop.gr) έως τις 11:00 π.μ., 20/10/2019.

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά το ατομικό βραβείο το οποίο θα είναι προκαθορισμένο, θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο betshopbomb.gr και μέσω ζωντανής μετάδοσης στην επίσημη σελίδα της betshop.gr στο Facebook και στο κανάλι της στο YouTube και θα αποκαλείται εφεξής betshop bomb.

Αποδοχή των όρων

Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες ειδικούς όρους συμμετοχής σε αυτόν, παραιτούμενος από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να δηλώνει συμμετοχή, λαμβάνοντας μέρος.

Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν ότι η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό του Διοργανωτή ή από τις ενέργειες προώθησης αυτού. ή από τις ενέργειες προώθησης, δημοσίευσης και προβολής στο παρόν ή στο μέλλον, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Δεν προσβάλλονται προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα διανοίας ή την περιουσία και την ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου.

Προσωπικά Δεδομένα

Με μόνη τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο χρήστης δίνει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς που στους παρόντες όρους αναφέρονται (κοινοποίηση αποτελεσμάτων).

Λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή, ξεκάθαρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή, για τους σκοπούς της προβολής του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, να χρησιμοποιήσει το όνομα του και το δηλωθέντα κατά την εγγραφή του τόπο διαμονής, μέσω προβολής, δημοσίευσης και αναπαραγωγής στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένου του ιστοτόπου της, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου, όπως το Facebook, το Instagram, του καναλιού της στο YouTube, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά, δελτία τύπου κ.λπ., καθ’ όλη τη διάρκειά του ή και μεταγενέστερα και για διαφημιστικούς σκοπούς σε όλα τα Μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων και των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χρήστης διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 679/2016), στα στοιχεία επικοινωνίας Τηλ. 8012224141 ή/και στο e-mail [email protected].

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ως άνω συναίνεσή του για συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή /και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στα στοιχεία επικοινωνίας Τηλ. 8012224141 ή/και στο e-mail [email protected], παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το βραβείο. Η υλοποίηση του παρόντος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδου.

Ο Διοργανωτής δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Οι συμμετέχοντες κληρώνονται τυχαία από την βάση δεδομένων του διοργανωτή 3 ώρες πριν την εκάστοτε ανακοινωμένη έναρξη του διαγωνισμού και για να παραλαμβάνουν τα βραβείο τους θα πρέπει να συνδέονται στον ιστότοπο betshopbomb.gr με το username και password που διατηρούν στην ιστοσελίδα betshop.gr κι έπειτα να κάνουν κλικ στο κουμπί που θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα για να «κατοχυρώσουν» το ποσό.

Ανάδειξη νικητών

Ο τρόπος κλήρωσης των νικητών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρηματικό έπαθλο, θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες και ημερομηνία που κατωτέρω αναφέρονται στον ιστότοπο random.org και η διαδικασία θα βιντεοσκοπείται, τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται το τυχαίο και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαγωνισμός

Στις 20 Οκτωβρίου 2019, από τις 5μ.μ έως τις 6μ.μ, betshop bombs θα ενεργοποιούνται κάθε πέντε λεπτά στο διάστημα που θα διαρκεί ο διαγωνισμός και η καθεμία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον τυχερό εντός 15 λεπτών από την στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματός του στον ιστότοπο betshopbomb.gr. Ωστόσο ο χρόνος ενεργοποίησης της κάθε βόμβας ενδέχεται να αλλάξει κατά την διάρκεια του διαγωνισμού σε περίπτωση που η διευκόλυνση των επερχόμενων ή των προηγούμενων betshop bombs το απαιτούν, ή σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή.

Η πρώτη βόμβα της κάθε εκδήλωσης θα ξεκινάει από το ποσό των 2.000€ και ο χρήστης που θα κληρωθεί, θα έχει στην διάθεσή του 15 λεπτά για να αποδεχθεί τα χρήματα. Μετά το πέρας του 15λεπτου δεν δικαιούται να διεκδικήσει το χρηματικό έπαθλο και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι του, το δε ποσό αυτό αυτόματα θα προστίθεται στην επόμενη χρονολογικά βόμβα που θα ενεργοποιείται. Για παράδειγμα αν ο χρήστης που κληρώθηκε στις 17:05 δεν προλάβει να αποδεχθεί τα χρήματα μετά το πέρας του 15λεπτου, δηλαδή στις 17:20, η βόμβα που θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στις 17:20 θα έχει αξία 4.000€.

Αν ένας χρήστης κληρωθεί για να διεκδικήσει βόμβα που θα έχει αξία μεγαλύτερη των 2000€ και προλάβει να αποδεχθεί τα χρήματα εντός των 15 λεπτών που θα έχει διάρκεια η βόμβα, τότε η επόμενη χρονολογικά βόμβα θα αρχίζει ξανά από 2000€. Για παράδειγμα, έστω ότι η βόμβα που ενεργοποιείται στις 17:25 την ημέρα της εκδήλωσης, έχει αξία 4.000€ και ο χρήστης που έχει κληρωθεί, την αποδεχθεί στις 17:37, τότε η βόμβα που θα ενεργοποιηθεί στις 17:40 θα έχει αξία 2.000€.

Οι πρώτες 9 βόμβες θα έχουν διάρκεια 15 λεπτά προκειμένου ο χρήστης να προλάβει να πατήσει το κουμπί και να αποδεχθεί το χρηματικό έπαθλο και θα ενεργοποιούνται ανά 5 λεπτά. (π.χ. Η πρώτη βόμβα ενεργοποιείται στις 17:05 η δεύτερη στις 17:10 η τρίτη στις 17:15 κ.ο.κ.). Η τελευταία βόμβα της εκδήλωσης που θα ενεργοποιηθεί θα έχει διάρκεια μία ώρα αντί για 15 λεπτά προκειμένου ο τελευταίος χρήστης που θα έχει ανακοινωθεί να προλάβει να την αποδεχθεί και θα ενεργοποιηθεί 10 λεπτά πριν την λήξη της εκδήλωσης. Για παράδειγμα, ο χρήστης που θα ανακοινωθεί για να διεκδικήσει το ποσό της βόμβας που θα ενεργοποιηθεί στις 17:50 την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, θα μπορεί να την αποδεχθεί μέχρι τις 18:50 της Κυριακής 20 Οκτωβρίου.

Η έναρξη της κάθε εκδήλωσης θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο betshopbomb.gr και μέσω ζωντανής μετάδοσης στην επίσημη σελίδα της betshop.gr στο Facebook και στο κανάλι της στο YouTube.

Εάν η διάρκεια ενεργοποίησης μεταξύ δύο betshop bombs ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο χρόνο των 5 λεπτών, λανθασμένα ή λόγω τεχνικού προβλήματος (συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας σύνδεσης) ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, είτε να κλειδώσει το συμβάν ανά πάσα στιγμή είτε να το ακυρώσει εντελώς.

Κατά την διάρκεια της κάθε ωριαίας εκδήλωσης, θα πραγματοποιούνται επιπλέον των προκαθορισμένων, κληρώσεις ή μίνι διαγωνισμοί στα κανάλια μετάδοσης της εκδήλωσης (Facebook και YouTube) με χρηματικά έπαθλα τα οποία θα ορίζει ο διοργανωτής και θα τα ανακοινώνει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας, ενώ για την παραλαβή του δώρου θα ζητηθεί τηλέφωνο, email και ταυτότητα για την πιστοποίησή τους.

Οποιαδήποτε αλλαγή στις προγραμματισμένες κληρώσεις θα ανακοινώνεται στον ιστότοπο betshopbomb.gr ή στην επίσημη σελίδα της betshop.gr στο Facebook.

Τα χρηματικά έπαθλα θα πιστώνονται στον λογαριασμό του πελάτη και θα είναι άμεσα αναλήψιμα χωρίς την υποχρέωση τζιραρίσματος. Κατά τ’ άλλα η διαδικασία διέπεται από τους γενικούς όρους του διοργανωτή, όπως αυτοί περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Φορολογία

Τα χρηματικά έπαθλα υπόκεινται σε φορολογία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ανάκληση όρων – Ακύρωση Διαγωνισμού

Η Β2Β Gaming Services Malta Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει, να επιμηκύνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση - ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο betshopbomb.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε χρήστη, ενώ δεν αναλαμβάνεται οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Η Β2Β Gaming Services Malta Ltd διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει οποιονδήποτε πελάτη υπόκεινται στις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4.2 των γενικών όρων της B2B Gaming Services όπως αυτοί αναγράφονται εδώ.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει τον αριθμό των νικητών κατά την εύλογη κρίση της ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος ή την ημερομηνία ή/και τη διάρκεια διεξαγωγής οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τον Διοργανωτή.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία

Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τον παρόντα διαγωνισμό, οι όροι συμμετοχής του οποίου διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Στο betshopbomb.gr χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη και συνεχώς βελτιωμένη online εμπειρία. Πολιτική Cookies